ارتباط با آدیشه.

آدرس ما

مشهد-خیابان سلمان – برج تجاری سلمان -طبقه چهارواحد چهارده

ایمیل ما

adisheh@yahoo.com

تلفن تماس

۰۹۱۵-۶۲۷-۵۷۶۷

تلفکس

۰۵۱-۳۸۵۵۴۴۸۷