جزئیات پروژه

  • نام مشتری: آقای تکریمی
  • موقعیت مکانی پروژه: مشهد - خیابان شاهنامه
  • مساحت پروژه: 400 مترمربع
  • زمان شروع پروژه: 1393/12/25
  • زمان اتمام پروژه: 1393/07/01
  • مهندس: مهندس زرگر
  • موضوع:
  • ارزش مالی پروژه: برق و نورپردازی بهمراه تامین کلیه لوازم برقی
50