جزئیات پروژه

  • نام مشتری: بنادر کل بندر عباس
  • موقعیت مکانی پروژه: بندر عباس
  • زمان شروع پروژه: 1394/04/01
  • زمان اتمام پروژه: 1394/12/25
  • مهندس: مهندس رویایی
  • موضوع:
  • ارزش مالی پروژه: بالغ به 340 عدد انواع چراغ های ال ای دی
29