60
اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری و کابل کشی ، نصب فریم ، نصب و سربندی و راه اندازی انواع تابلو های برقی و وسایل صنعتی بخشی ازفعالیت های شرکت مهندسی آدیشه بوده که با استفاده از نیروهای مجرب و فنی متخصص توانسته است پروژهای بزرگ رادر سالهای اخیر بصورت استاندارد اجرا و به اتمام برساند.